Aktif Hücreyi Ve Altındaki Satırları Renklendir - Microsoft Excel


Çalışma sayfasında herhangi bir hücre seçildiğinde aktif hücreden başlayıp altındaki (verilen sayı kadar) satırları renkendiren, A sütunundaki metni de kalın yapan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifHucreyiVeAltindakiSatirlariRenklendir()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim sayi As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlere değer ata.
  '--------------------------------------------------
  sayi = 5
  
  '--------------------------------------------------
  'Temizlik İşlemi
  '--------------------------------------------------
  Range("A:A").Font.Bold = False
  
  With Range("A:XFD").Interior
    .Pattern = xlNone
    .TintAndShade = 0
    .PatternTintAndShade = 0
  End With
  
  '--------------------------------------------------
  'Renklendirme İşlemi
  '--------------------------------------------------
  Rows(ActiveCell.Row & ":" & ActiveCell.Row + sayi).Interior.Color = vbYellow
  Rows(ActiveCell.Row & ":" & ActiveCell.Row + sayi).Font.Bold = True
End Sub

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  AktifHucreyiVeAltindakiSatirlariRenklendir
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri microsoft excel vba renklendirme işlemleri microsoft excel vba seçim işlemleri microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri