Aktif Satırdan İtibaren Birer Birer Ekleyerek Seçim Yap - Microsoft Excel


Her çalıştırıldığında aktif seçim işlemine bir altındaki satırı da dahil edecek şekilde yeniden seçim yapan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifSatirdanItibarenBirerBirerEkleyerekSecimYap()
  '---------------------------------------
  'Değişkenler
  '---------------------------------------
  Dim secimSatirNumarasi As Integer
  Dim secimSatirSayisi  As Integer
  Dim secimSutunNumarasi As Integer
  Dim secimSutunSayisi  As Integer
  
  '---------------------------------------
  'Aktif hücre bilgilerini al.
  '---------------------------------------
  secimSutunNumarasi = Selection.Column
  secimSutunSayisi = Selection.Columns.Count
  
  secimSatirNumarasi = Selection.Row
  secimSatirSayisi = Selection.Rows.Count
  
  '---------------------------------------
  'Seçim işlemi için ayarlama yap.
  '---------------------------------------
  secimSatirNumarasi = secimSatirNumarasi
  secimSatirSayisi = secimSatirSayisi + secimSatirNumarasi
  secimSutunSayisi = secimSutunSayisi + secimSutunNumarasi - 1
  
  '---------------------------------------
  'Seçim yap.
  '---------------------------------------
  Range(Cells(secimSatirNumarasi, secimSutunNumarasi), _
     Cells(secimSatirSayisi, secimSutunSayisi)).Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba