Aktif Sayfada Sağ Tıklama İşlemini Pasifleştir - Microsoft Excel


Aktif sayfada sağ tıklama işlemini pasifleştirmeye yarayan VBA kodu örneğidir.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_BeforeRightClick( _
        ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    Cancel = True
    MsgBox "Sağ tıklama işlemi pasifleştirilmiştir."
    'Application.StatusBar = "Mouse sağ tuşu bu sayfa için pasif hale getirilmiştir."
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri