Aktif Sayfanın Adını A1 Hücresine Yazdır - Microsoft Excel


Excel çalışma kitabındaki bütün sayfalar için döngü aracılığıyla her sayfayı aktifleştirir ve aktifleştirilen sayfanın ismini A1 hücresine yazar.

Kod


Option Explicit

Sub AktifSayfaninAdiniA1HucresineYazdir()
  Dim syf As Worksheet
  
  Application.ScreenUpdating = False

  For Each syf In ActiveWorkbook.Sheets
    syf.Activate
    [A1] = ActiveSheet.Name
  Next
  
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub AktifSayfaninAdiniA1HucresineYazdir()
  
  '--------------------------------------------------
  'Sayfaları değişkene atayarak kullanacağız.
  'Bunun için değişken tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  Dim syf As Worksheet
  
  '--------------------------------------------------
  'Ekran güncellemesini kapatıyoruz.
  'Sayfa sayısı çoksa performans
  'konusunda yardımcı olabilir.
  '--------------------------------------------------
  Application.ScreenUpdating = False
  
  '--------------------------------------------------
  'Döngü ile bütün sayfaları dolaşıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  For Each syf In ActiveWorkbook.Sheets
    
    '--------------------------------------------------
    'İlgili sayfayı aktifleştirdik.
    '--------------------------------------------------
    syf.Activate
    
    '--------------------------------------------------
    'Aktifleştirilen sayfanın ismini
    'A1 hücresine yazdırdık.
    '--------------------------------------------------
    [A1] = ActiveSheet.Name
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Yapılan güncellemelerin son halini
  'görmek için ekran güncellemesini
  'yeniden aktifleştirdik.
  '--------------------------------------------------
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba