Aktif Sayfaya Göre Makro Çalıştır - Microsoft Excel


Çalıştırıldığında verilen sayfa bilgisine göre istenilen makroyu çalıştıran VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub AktifSayfayaGoreMakroCalistir()
  Select Case ActiveSheet.Name
    Case "Sayfa1"
      OrnekMakro1
    Case "Sayfa2"
      OrnekMakro2
    Case "Sayfa3"
      OrnekMakro3
    Case Else
      OrnekMakro4
  End Select
End Sub

Sub OrnekMakro1()
  MsgBox "Sayfa1 için işlem yapıldı."
End Sub

Sub OrnekMakro2()
  MsgBox "Sayfa2 için işlem yapıldı."
End Sub

Sub OrnekMakro3()
  MsgBox "Sayfa3 için işlem yapıldı."
End Sub

Sub OrnekMakro4()
  MsgBox "Verilen sayfaların dışındaki " & _
      "sayfa(lar) için işlem yapıldı."
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri