Aktif Sayfayı Yazdır - Microsoft Excel


Aktif çalışma sayfasını yazdırmaya yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifSayfayiYazdir1()
    ActiveSheet.PrintOut
End Sub

Sub AktifSayfayiYazdir2()
    Range("A1").Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
    Range("A1").Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba yazdırma işlemleri