Aktif Yazıcının İsmini Öğren - Microsoft Excel


Aktif yazıcının ismini öğrenmenizi sağlayan alternatif bir VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AktifYazicininIsminiOgren()
	MsgBox ActivePrinter
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba yazıcı işlemleri