Alanda Bul Ve Seç - Microsoft Excel


Verilen aralıkta istenilen veriyi bulan ve seçen VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub AlandaBulVeSec()
    Range("A1:Z50").Find("Pazar").Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel