Alandaki Bütün Hücrelerin Değerini Değiştir - Microsoft Excel


Verilen alan için For Each - Next döngüsü kullanarak her hücrenin değerini "TAMAM" olarak değiştiren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AlandakiButunHucrelerinDegeriniDegistir()
  Dim alan As Range
  
  For Each alan In Range("A1:B10")
    alan.Value = "TAMAM"
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba