Alandan Alana Dinamik Olarak Yazdır - Microsoft Excel


Çalıştırıldığında aktif hücrenin ve verilen sayı kadar sağındaki hücre grubunun değerlerini istenilen alana aktarılmasını sağlayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AlandanAlanaDinamikOlarakYazdir()
    Range("A1:G1").Value = Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(0, 6)).Value
End Sub

Not

Eğer aktif hücre alanı verilen alandan büyükse sığdığı kadar yazdırır.

Eğer aktif hücre alanı verilen alandan küçükse değerler bitince #YOK yazarak devam eder.

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba alan işlemleri