Alanı Kopyala Ve Başka Bir Yere Yapıştır - Microsoft Excel


Seçilen alandaki geçerli bölgeyi seçer, kopyalar ve verilen hücreden itibaren yapıştırır.

Kod


Option Explicit

Sub AlaniKopyalaVeBaskaBirYereYapistir()
  Selection.CurrentRegion.Select
  Selection.Copy
  
  Range("B20").Select
  ActiveSheet.Paste
  
  Application.CutCopyMode = False
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba alan işlemleri