Alanı Metin Olarak Biçimlendir - Microsoft Excel


Bir veya birden fazla hücre içeren bir alanın biçimini metin olarak değiştiren VBA kodu örneğini görelim.

Kod


Option Explicit

Sub AlaniMetinOlarakBicimlendir()
  Range("A1").NumberFormat = "@"
  Range("A2:B4").NumberFormat = "@"
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub AlaniMetinOlarakBicimlendir()

  '--------------------------------------------------
  'Tek bir hücreden oluşan alanı
  'metin olarak biçimlendirme örneğidir.
  '--------------------------------------------------
  Range("A1").NumberFormat = "@"
  
  '--------------------------------------------------
  'Birden çok hücreden oluşan alanı
  'metin olarak biçimlendirme örneğidir.
  '--------------------------------------------------
  Range("A2:B4").NumberFormat = "@"

End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba