Alanın Yazı Stilini Kalın Yap - Microsoft Excel


Verilen alanın yazı stilini kalın yapan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub AlaninYaziStiliniKalinYap()
  Workbooks("Kitap1").Sheets("Sayfa1") _
            .Range("A1:D5").Font.Bold = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri