Alt Toplam Al - Microsoft Excel


Makro aracılığıyla alt toplam alma işlemi ile ilgili bir örnektir.

Veri

Konu ile ilgili örnek bir veri setine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

malzeme sayıları veri seti

Kod


Option Explicit

Sub AltToplamAl()
  Range("A1:B13").Subtotal _
          GroupBy:=1, _
          Function:=xlSum, _
          TotalList:=Array(2), _
          Replace:=True, _
          PageBreaks:=False, _
          SummaryBelowData:=True
End Sub

Sub AltToplamTemizle()
  Dim i As Integer
  
  Selection.ClearOutline
  
  For i = [A1048576].End(xlUp).Row To 1 Step -1
    If Cells(i, 1).Font.Bold = True Then
      Range(i & ":" & i).Delete Shift:=xlUp
    End If
  Next
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub AltToplamAl()
  Range("A1:B13").Subtotal _
          GroupBy:=1, _
          Function:=xlSum, _
          TotalList:=Array(2), _
          Replace:=True, _
          PageBreaks:=False, _
          SummaryBelowData:=True
End Sub

Sub AltToplamTemizle()
  Dim i As Integer
  
  '--------------------------------------------------
  'Alt toplam alındığında sol kısımda oluşan
  'alt toplam çizgilerini temizliyor.
  '--------------------------------------------------
  Selection.ClearOutline
  
  '--------------------------------------------------
  'Çalışma mantığı şu:
  '
  'Bizim verilerimizin hiçbirinin yazı biçimi kalın
  'yani bold değil. Alt toplam verileri de hep bold
  'olarak biçimlendiriliyor. Eğer ben bu bold yazıları
  'tespit edersem ve bu satırı silersem alt toplam
  'verilerini de silmiş olurum.
  '
  'Döngüyü ters çalıştırmamızın sebebi de şu:
  'Satır silindiği zaman diğer satırların yerleri
  'değiştiği için doğal olarak satır sayıları da
  'değişiyor. Bu da karışıklığa sebep oluyor.
  'Tersten başlattığımızda satır silsek bile
  'üstte kalan satırlar bundan etkilenmediği
  'için sıkıntı olmuyor.
  '--------------------------------------------------
  For i = [A1048576].End(xlUp).Row To 1 Step -1
  
    '--------------------------------------------------
    'Eğer ilgili hücrenin yazı biçimi Bold ise işlem yap.
    '--------------------------------------------------
    If Cells(i, 1).Font.Bold = True Then
      
      '--------------------------------------------------
      'Satırı aşağıdaki satırlar yukarı
      'sürüklenecek şekilde sil.
      '--------------------------------------------------
      Range(i & ":" & i).Delete Shift:=xlUp
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba