Alternatif Karekök Fonksiyonu - Microsoft Excel


Bir sayının karekökünü standart (2) ve diğer derecelerden (3, 5, 8 vs.) bulmaya yarayan alternatif bir kullanıcı tanımlı fonksiyon (ktf) kodudur.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Karekök Fonksiyonu (Kök Üssü = 2)
'--------------------------------------------------
Function Karekok(sayi As Single) 
 If (IsNumeric(sayi) And sayi >= 0) Then
  sayi = Math.Sqr(sayi)
  Karekok = sayi
 Else
  Karekok = CVErr(xlErrValue)
 End If
 
End Function

'--------------------------------------------------
'Karekök Fonksiyonu (Kök üssü değişebiliyor.)
'--------------------------------------------------
Function KarekokDereceli(sayi As Single, kok_ussu As Byte)
 If (IsNumeric(sayi) And sayi >= 0) Then
  sayi = sayi ^ (1 / kok_ussu)
  KarekokDereceli = sayi
 Else
  KarekokDereceli = CVErr(xlErrValue)
 End If
End Function

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Function Karekok(sayi As Single)
  '--------------------------------------------------
  'Karekökü alınacak sayının
  'uygunluk kontrolü yapılıyor.
  '--------------------------------------------------
  If (IsNumeric(sayi) And sayi >= 0) Then
  
    '--------------------------------------------------
    'VBA'da bulunan standart karekök fonksiyonuyla
    'karekök alınıyor. Buradaki asıl amaç şu:
    'Zaten varolan bir karekök fonksiyonunu uzatarak
    'kendimizi kandırmak değil, fonksiyonu kendi
    'işimize yarar haline getirecek şekilde yeniden
    'yapılandırmaktır.
    '--------------------------------------------------
    sayi = Math.Sqr(sayi)
    
    '--------------------------------------------------
    'Formül sonucunu yazdır.
    '--------------------------------------------------
    Karekok = sayi
  Else
    
    '--------------------------------------------------
    'Eğer sayı istenilen biçimde değilse bunu
    'excel hataları aracılığıyla belirt.
    '--------------------------------------------------
    Karekok = CVErr(xlErrValue)
  End If
 
End Function

Function KarekokDereceli(sayi As Single, kok_ussu As Byte)
  '--------------------------------------------------
  'Karekökü alınacak sayının
  'uygunluk kontrolü yapılıyor.
  '--------------------------------------------------
  If (IsNumeric(sayi) And sayi >= 0) Then
    
    '--------------------------------------------------
    'Karekökü dereceli olarak almak için
    'üs alma işlemini kullandık, verilen kök
    'derecesini de 1/sayı şekline çevirerek
    'karekök almış gibi olduk.
    '--------------------------------------------------
    sayi = sayi ^ (1 / kok_ussu)
    
    '--------------------------------------------------
    'Formül sonucunu yazdır.
    '--------------------------------------------------
    KarekokDereceli = sayi
  Else
    
    '--------------------------------------------------
    'Eğer sayı istenilen biçimde değilse bunu
    'excel hataları aracılığıyla belirt.
    '--------------------------------------------------
    KarekokDereceli = CVErr(xlErrValue)
  End If
End Function

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba