Ara, Bul, Renklendir - Microsoft Excel


Eğer aranacak metin belli bir alanda bir hücrede geçiyorsa o hücreyi renklendirir. Bu işlem verilen alandaki tüm hücreler bitene kadar devam eder.

Kod


Option Explicit

Sub AraBulRenklendir()
  Dim aranan   As String
  Dim aramaAlani As Range
  Dim hucre   As Range
  
  Set aramaAlani = Range("A1:G25")
  aramaAlani.Interior.ColorIndex = xlNone
  
  aranan = InputBox("Aranan: ")
  
  For Each hucre In aramaAlani
    If (hucre = aranan) Then
      hucre.Interior.ColorIndex = 6
    End If
  Next
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub AraBulRenklendir()
  Dim aranan   As String
  Dim aramaAlani As Range
  Dim hucre   As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Arama işleminin gerçekleştirileceği
  'alanı belirliyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Set aramaAlani = Range("A1:G25")
  
  '--------------------------------------------------
  'Arama işleminin gerçekleşeceği alandaki
  'arkaplan renklerini temizliyoruz, böylelikle
  'olası karışıklıkların önüne geçmiş oluyoruz.
  '--------------------------------------------------
  aramaAlani.Interior.ColorIndex = xlNone
  
  
  '--------------------------------------------------
  'Arama işleminde anathar kelime girişi InputBox
  'ile yaptırılacak. Anatar kelimeyi kullanıcıya
  'soruyoruz.
  '--------------------------------------------------
  aranan = InputBox("Aranan: ")
  
  '--------------------------------------------------
  'Kullanıcı tarafından verilen anahtar kelime
  'verilen alandaki her hücre için kontrol edilecek.
  'Eğer hücredeki değer anahtar kelimeye eşitse
  'renklendirme işlemi yapılacak.
  '(Sarı renge boyuyor.)
  '--------------------------------------------------
  For Each hucre In aramaAlani
    If (hucre = aranan) Then
      hucre.Interior.ColorIndex = 6
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba