Arama Yap Ve Kelimenin Geçtiği İlk Hücreyi Seç - Microsoft Excel


Kod ile arama yapan ve aranan içeriğin geçtiği ilk hücreyi seçen VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub AramaYapVeAnahtarKelimeninGectigiIlkHucreyiSec()
  Dim aranan As String
  
  On Error GoTo mesaj
  
  aranan = InputBox("Arama yapmak için anahtar kelime girin.", "Arama Yap", " ")
  Cells.Find(aranan).Select
  
  Exit Sub

mesaj:
  MsgBox "Aranan veri bulunamadı."
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba arama işlemleri