Aranan Veriyi Sayfalarda Bul Ve Değiştir - Microsoft Excel


İlgili veriyi çalışma kitabının sayfalarında arayan ve bulduğunda verilen metinle değiştiren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub ArananVeriyiSayfalardaBulVeDegistir()
  Dim sayfa As Worksheet
  
  For Each sayfa In Worksheets
    sayfa.Cells.Replace "Adana", "Bursa"
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba