Argümanlı Proses Başlat - CSharp


Tam yolu verilen programı verilen argümanlara çalıştırmaya yarayan alternatif csharp kodudur.

Kod


public static void ArgümanliProsesBaslat(string tamProgramYolu, string argumanlar)
{
  try
  {
    ProcessStartInfo psi = new ProcessStartInfo(tamProgramYolu, argumanlar);
    psi.FileName = Path.GetFileName(tamProgramYolu);
    psi.Arguments = argumanlar;
    Process.Start(psi);
  }
  catch (Exception ex)
  {
    MessageBox.Show(ex.Message);
  }
}

Etiketler
csharp