Arka Plan Rengine Göre Toplama İşlemi Yap - Microsoft Excel


Toplama işlemi yapılacak alan ve arka plan rengini verecek ilgili alan parametreleri verildiğinde bu arka plan renklerine sahip hücrelerdeki sayıları toplayan ve sonucunu yazdıran VBA kodudur. Kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Kod


Option Explicit

Function ArkaPlanRengineGoreToplamaIslemiYap(aralik As Range, renkAlan As Range) As Double
  Dim hucre    As Range
  Dim geciciToplam As Double
  Dim renkIndeks  As Integer
  
  renkIndeks = renkAlan.Cells(1, 1).Interior.ColorIndex
  geciciToplam = 0
  
  On Error Resume Next
  
  For Each hucre In aralik.Cells
    If hucre <> "" Then
      If hucre.Interior.ColorIndex = renkIndeks Then
        geciciToplam = geciciToplam + hucre.value
      End If
    End If
  Next
  
  On Error GoTo 0
  Set hucre = Nothing
  
  ArkaPlanRengineGoreTopla = geciciToplam
End Function

Kullanım


=ArkaPlanRengineGoreToplamaIslemiYap(J1:M8;J5)

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri microsoft excel vba matematik işlemleri