Aşağı Doğru İlerle Ve Bir Sonraki Boş Satırı Seç - Microsoft Excel


Bir sütunda boş satır bulana kadar ilerlemeye devam eden, boş satır bulunduğunda da o hücreyi seçip kodun çalışmasını durduran VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub AsagiDogruIlerleVeBirSonrakiBosSatiriSec()
  ActiveCell.Offset(1, 0).Select
  
  Do While Not IsEmpty(ActiveCell)
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
  Loop
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri