Asal Sayı Üret - Microsoft Excel


Aşağıdaki VBA kodları döngü aracılığıyla asal sayıları bulup A sütununda listeleme işlemi yapmaktadır.

Kod


Option Explicit

Sub AsalSayiUret()
  Dim i         As Long
  Dim j         As Long
  Dim asal_sayi_kontrol As Boolean
  Dim sayac       As Long
  
  sayac = 1
  
  Application.ScreenUpdating = False
  
  For i = 1 To 1000
    
    asal_sayi_kontrol = False
    
    For j = 2 To i / 2
      If (i Mod j) = 0 Then
        asal_sayi_kontrol = True
        Exit For
      End If
    Next
    
    If asal_sayi_kontrol = False Then
      Range("A" & sayac) = i
      sayac = sayac + 1
    End If
  Next
  
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba