ASCII Kodunun Karakter Karşılığını Getir - Microsoft Excel


ASCII kodu girildiğinde o koda karşılık gelen karakteri getiren VBA kodudur. Kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Kod


Option Explicit

Function ASCIIKodununKarakterKarsiliginiGetir(deger As Byte)
  If (deger >= 0 And deger <= 255) Then
    ASCIIKodununKarakterKarsiliginiGetir = Chr(deger)
  Else
    ASCIIKodununKarakterKarsiliginiGetir = Err.Description
  End If
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri microsoft excel vba metin işlemleri