AutoFilter Filtresini İptal Et - Microsoft Excel


AutoFilter ile yapılan filteleme işlemlerini yine VBA kodlarıyla iptal etmek için kullanılacak kod aşağıda verilmiştir.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Örnek filtreleme işlemi yapıldı.
'--------------------------------------------------
Sub Filtrele()
  Range("A1:A1048576").AutoFilter _
             Field:=1, _
             Criteria1:="*" & "değer" & "*"
End Sub

'--------------------------------------------------
'Filtreleme işlemi iptal edildi.
'--------------------------------------------------
Sub FiltreyiIptalEt()
  Range("A1:A1048576").AutoFilter
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba