Ay İçinde Kaç Tane Pazar Günü Kaldığını Bul - Microsoft Excel


Verilen tarih bilgisinin bulunduğu aya göre kaç tane pazar günü kaldığını bulur. Örneğin ayın ilk günü ise 4 adet pazar günü vardır. Eğer 3. haftadan bir gün seçilmişse o tarihten itibaren 1 pazar günü kalmıştır.

Kod


Option Explicit

Function AyIcindeKacTanePazarGunuKaldiginiBul(alan As Range)
  Dim tarih          As Date
  Dim sonTarih        As Date
  Dim i            As Date
  Dim toplamPazarGunuSayisi  As Byte
  
  tarih = alan
  AyIcindeKacTanePazarGunuKaldiginiBul = tarih
  sonTarih = DateAdd("m", 1, DateSerial(Year(tarih), Month(tarih), 1))
  
  For i = tarih To sonTarih - 1
    If Application.Weekday(i, 2) = 7 Then
      toplamPazarGunuSayisi = toplamPazarGunuSayisi + 1
    End If
  Next i
  
  AyIcindeKacTanePazarGunuKaldiginiBul = toplamPazarGunuSayisi
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba kullanıcı tanımlı fonksiyon işlemleri microsoft excel vba tarih saat işlemleri