Ay İsimlerini Çalışma Kitabına Sayfa Olarak Ekle - Microsoft Excel


Ay isimlerini sıralı olarak çalışma kitabına sayfa olarak ekler, eğer bir sayfa daha önceden ay ismi ile adlandırılmışsa bu sayfayı bozmadan sıraya dahil eder.

Kod


Option Explicit

Sub AyIsimleriniCalismaKitabinaSayfaOlarakEkle()
  Dim i   As Integer
  Dim sayfa As Worksheet
  Dim aylar As Variant
  Dim kontrol As Variant
  
  aylar = Array("Ocak", "Şubat", "Mart", _
         "Nisan", "Mayıs", "Haziran", _
         "Temmuz", "Ağustos", "Eylül", _
         "Ekim", "Kasım", "Aralık")
  
  kontrol = Array("0", "0", "0", "0", "0", "0", _
          "0", "0", "0", "0", "0", "0")
  
    
  '--------------------------------------------------
  'Sayfa isimlerini kontrol et.
  '--------------------------------------------------
  For i = LBound(aylar) To UBound(aylar)
    For Each sayfa In Worksheets
      If (sayfa.Name = aylar(i)) Then
        kontrol(i) = 1
      End If
    Next
  Next
  
  
  '--------------------------------------------------
  'Ekleme ve/veya taşıma işlemini yap.
  '--------------------------------------------------
  For i = LBound(aylar) To UBound(aylar)
    If (kontrol(i) = 0) Then
      Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
      Sheets(Sheets.Count).Activate
      ActiveSheet.Name = aylar(i)
    Else
      Sheets(aylar(i)).Activate
      Sheets(aylar(i)).Move After:=Sheets(Sheets.Count)
    End If
    
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba