Ayın Sayı Karşılığı Girildiğinde Ay İsmini Yaz - Microsoft Excel


İlgili ayın sayı karşılığı girildiğinde bunun karşılığı olan ay ismini yazdırmaya yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
  If IsEmpty(Target) Then Exit Sub
  
  If Target = "1" Then Target = "Ocak"
  If Target = "2" Then Target = "Şubat"
  If Target = "3" Then Target = "Mart"
  If Target = "4" Then Target = "Nisan"
  If Target = "5" Then Target = "Mayıs"
  If Target = "6" Then Target = "Haziran"
  If Target = "7" Then Target = "Temmuz"
  If Target = "8" Then Target = "Ağustos"
  If Target = "9" Then Target = "Eylül"
  If Target = "10" Then Target = "Ekim"
  If Target = "11" Then Target = "Kasım"
  If Target = "12" Then Target = "Aralık"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba metin işlemleri microsoft excel vba tarih saat işlemleri