B Sütununa Veri Girildiğinde A Sütununa Tarih Yazdır - Microsoft Excel


İlgili sayfanın B sütunundaki bir satırda bir değişiklik yapıldığı zaman A sütunundaki ilgili satıra otomatik olarak tarih ekleyen bir koddur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  '--------------------------------------------------
  'İşlem yapılan sütunun kontrolünü yap.
  '--------------------------------------------------
  If Intersect(Target, [B:B]) Is Nothing Then Exit Sub

  '--------------------------------------------------
  'Bir soldaki sütunda ilgili satıra şimdinin tarihini yazdır.
  '--------------------------------------------------
  Target.Offset(0, -1) = Now
  
  '--------------------------------------------------
  'Bir soldaki sütunu içeriği sığacak şekilde yeniden boyutlandır.
  '--------------------------------------------------
  Target.Offset(0, -1).AutoFit
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  '--------------------------------------------------
  'Eğer sayfada yapılan değişiklik B sütununda
  'yapılmamışsa bir işlem yapılmasın.
  '--------------------------------------------------
  If Intersect(Target, [B:B]) Is Nothing Then Exit Sub

  '--------------------------------------------------
  'Yukarıdaki şartlar sağlanmıyorsa "Exit Sub" koduna da
  'gidilmeyecek ve bu Sub yordamdan çıkılmamış olacak.
  'Dolayısıyla aşağıdaki kodlar çalışacak.
  '
  'Aşağıdaki kod B sütunundan bir sütun solundaki
  'sütunun ilgili satırına şimdiki tarihi ve saati yazar.
  '--------------------------------------------------
  Target.Offset(0, -1) = Now

  '--------------------------------------------------
  'Bu kod da eğer tarih ve saat sütuna sığmıyorsa
  'otomatik olarak sığacağı kadar genişletiyor.
  'Aynı kod duruma göre sütunda daraltma da yapabilir.
  '--------------------------------------------------
  Target.Offset(0, -1).AutoFit
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba