Bağlantı Metni Oluştur - Javascript


Web sitesi bağlantıları için uygun bir yapı oluşturmaya yarayan javascript kodudur.

Kod


function baglantiMetniOlustur(metin) {
	var tr = ["Ğ", "Ü", "Ş", "İ", "Ö", "Ç", "ı", "ğ", "ü", "ş", "ö", "ç"];
	var en = ["g", "u", "s", "i", "o", "c", "i", "g", "u", "s", "o", "c"];

	var ozelKarakter = [
		"'", "^", "+", "%", "&", "/", "(", ")", "=", "?", 
		"_", "<", ">", "£", "$", "#", "½", "{", "}", "[", 
		"]", "\\", "|", ";", ":", "¨", "~", "\`", "\´", 
		".", ",", " ", "!", "\""];

	var metin = metin.toLocaleLowerCase('tr-TR');
	metin = metin.trim();

	for (var i=0; i<tr.length; i++) {
		metin = metin.replaceAll(tr[i], en[i]);
	}

	for (var j=0; j<ozelKarakter.length; j++) {
		metin = metin.replaceAll(ozelKarakter[j], "-");
	}

	metin = metin.replace(/-+/g, '-');
	metin = metin.trim('-');

	return metin;
}

function karakterTrim (str, chr) {
	if (chr === "]") chr = "\\]";
	if (chr === "^") chr = "\\^";
	if (chr === "\\") chr = "\\\\";

	return str.replace(new RegExp(
		"^[" + chr + "]+|[" + chr + "]+$", "g"), "");

	//https://stackoverflow.com/a/32516190
}

function baglantiMetniniYazdir() {
	var baslik = document.getElementById('baslik');
	var baglanti = document.getElementById('baglanti');
	baglanti.value = karakterTrim(baglantiMetniOlustur(baslik.value), "-");
}

Etiketler
javascript javascript metin işlemleri javascript düzenli ifade işlemleri