Basit Kütüphane Veri Tabanı Tasarımı - MySQL


Kopyala - Çalıştır prensibi ile çalışan MySQL komutlarından oluşan basit bir kütüphane veri tabanı tasarımı aşağıda verilmiştir.

Sorgu


CREATE DATABASE kutuphane_vt;
USE kutuphane_vt;


--------------------------------------------------
--uyeler
--------------------------------------------------
CREATE TABLE uyeler
(
  uye_id INT PRIMARY KEY NOT NULL auto_increment,
  uye_adi NVARCHAR(50),
  uye_soyadi NVARCHAR(50),
  uye_adresi NVARCHAR(250)
) ENGINE=InnoDB;


--------------------------------------------------
--kitaplar
--------------------------------------------------
CREATE TABLE kitaplar
(
  kitap_id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  kitap_adi NVARCHAR(50),
  kitap_sayfa_sayisi INT,
  k_uye_id INT,
  
  FOREIGN KEY (k_uye_id) REFERENCES uyeler(uye_id)
) ENGINE=InnoDB;


--------------------------------------------------
--kategoriler
--------------------------------------------------
CREATE TABLE kategoriler
(
  kategori_id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  kategori_ad NVARCHAR(50)
) ENGINE=InnoDB;


--------------------------------------------------
--yazarlar
--------------------------------------------------
CREATE TABLE yazarlar
(
  yazar_id INT PRIMARY KEY NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  yazar_adi NVARCHAR(50),
  yazar_soyadi NVARCHAR(50)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE Kitap_Yazar
(
  ky_kitap_id INT,
  ky_yazar_id INT,
  
  FOREIGN KEY (ky_kitap_id) REFERENCES kitaplar(kitap_id),
  FOREIGN KEY (ky_yazar_id) REFERENCES yazarlar(yazar_id)
) ENGINE=InnoDB;


--------------------------------------------------
--Kitap_Kategori
--------------------------------------------------
CREATE TABLE Kitap_Kategori
(
  kk_kitap_id INT,
  kk_kategori_id INT,
  
  FOREIGN KEY (kk_kitap_id) REFERENCES kitaplar(kitap_id),
  FOREIGN KEY (kk_kategori_id) REFERENCES kategoriler(kategori_id)
) ENGINE=InnoDB;


--------------------------------------------------
--kullanicilar
--------------------------------------------------
CREATE TABLE kullanicilar
(
  kullanici_id INT NOT NULL,
  kullanici_adi NVARCHAR(50),
  kullanici_sifre NVARCHAR(16),
  
  FOREIGN KEY(kullanici_id) REFERENCES uyeler(uye_id)
) ENGINE=InnoDB;

Etiketler
mysql