Basit Session Sınıfı Örneği - PHP


PHP session işlemleri için yazılmış basit bir session sınıfı örneğidir.

Dosyalar

SessionManagement.php


<?php
	class SessionManagement {
		public function session_baslat() {
			return session_start();
		}
		
		public function session($par) {
			if(isset($_SESSION[$par])) {
				return $_SESSION[$par];
			} else {
				return false;
			}
		}
		
		public function session_olustur($par) {
			foreach($par as $anahtar=>$deger) {
				$_SESSION[$anahtar] = $deger;
			}
		}

		public function session_sifirla() {
			return session_unset();
		}
		
		public function session_bitir() {
			return session_destroy();
		}
	}
?>

index.php


<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title></title>
	<meta charset="utf-8" />
</head>
 
<body>
 
	<?php
		require_once("SessionManagement.php");
		
		//--------------------------------------------------
		//Sınıfın örneğini oluştur.
		//--------------------------------------------------
		$oturum = new SessionManagement();
		
		//--------------------------------------------------
		//Oturumu başlat.
		//--------------------------------------------------
		$oturum->session_baslat();

		//--------------------------------------------------
		//Oturum ile ilgili değişkenleri ayarla.
		//--------------------------------------------------
		$s_dizi = array("anahtar_1" => "deger_1",
						"anahtar_2" => "deger_2",
					    //...
					    "anahtar_n" => "deger_n"
					   );
		
		//--------------------------------------------------
		//Oturumu oluştur.
		//--------------------------------------------------
		$oturum->session_olustur($s_dizi);
		
		//--------------------------------------------------
		//Oturum değişkenlerinin değerlerini sıfırla.
		//--------------------------------------------------
		$oturum->session_sifirla();
		
		//--------------------------------------------------
		//Oturumu sonlandır.
		//--------------------------------------------------
		$oturum->session_bitir();
	?>
</body>
</html>

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
php