Başlat Menüsü Programları Klasörünü Aç - Microsoft Excel


Başlat menüsündeki kısayolları barındıran Programs klasörünü açmaya yarayan alternatif bir koddur.

Kod


Option Explicit

Sub AllUsersKlasorunuAc()
  Dim ws As Object
  Set ws = CreateObject("WScript.Shell")
  
  MsgBox "All Users Klasörü Yolu " & vbCrLf & _
  ws.SpecialFolders("AllUsersPrograms")
  
  ws.Run Chr(34) & ws.SpecialFolders("AllUsersPrograms") & Chr(34), 1, False
    
  Set ws = Nothing
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub AllUsersKlasorunuAc()

  '--------------------------------------------------
  'Object tipinde bir nesne tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  Dim ws As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenimize WScript.Shell ayarını çektik.
  '--------------------------------------------------
  Set ws = CreateObject("WScript.Shell")
  
  '--------------------------------------------------
  'Burada mesaj yoluyla klasörün tam yolunu
  'öğrenebiliyoruz. SpecialFolders() bize
  'bunu öğrenme imkanı veriyor.
  '--------------------------------------------------
  MsgBox "All Users Klasörü Yolu " & vbCrLf & _
  ws.SpecialFolders("AllUsersPrograms")
  
  '--------------------------------------------------
  'Burada da WScript.Shell aracılığıyla
  'klasörü açıyoruz. Run metodu aslında
  'komut çalıştırmaya yarıyor, biz burada
  'klasör açacak şekilde uyarlama yaptık.
  '
  'ws.Run (strCommand, [intWindowStyle], [bWaitOnReturn])
  '
  'Görüldüğü gibi üç parametreden oluşuyor.
  'İlk parametreye klasör yolunu girdik.
  '
  'İkinci parametrede pencerenin durumunu belirledik.
  'Int değer alan bir parametre bu.
  'Normalde 0'dan 10'a kadar seçenekler var ve 1.
  'seçenek klasörü açıyor, aktif hale getiriyor
  'ama pencere ebatlarına dokunmuyor.
  '
  'Üçüncü parametrede de uygulamamızın asenkron olarak
  'çalışıp çalışmaması hususunda karar vermemizi sağlıyor.
  'Varsayılan olarak (tanımlanmazsa) FALSE.
  '
  'Eğer TRUE olarak ayarlanırsa eğer önceden başlatılmış
  'uygulamayı kullanıcı durdurana kadar bizim Run
  'komutunu çalışmayı durduruyor ve kullanıcıya
  'ilgili hata mesajını döndürüyor.
  '
  'Eğer FALSE değere sahip ise önceden çalışan prosese
  'filan bakmadan çalışmaya devam ediyor. Hata mesajı
  'olarak da 0 kodlu hatayı döndürüyor.
  '--------------------------------------------------
  ws.Run Chr(34) & ws.SpecialFolders("AllUsersPrograms") & Chr(34), 1, False
  
  '--------------------------------------------------
  'İşimiz bittikten sonra nesne
  'örneğimizi RAM'den temizledik.
  '--------------------------------------------------
  Set ws = Nothing
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba