Belirlenen Alanlarda Çift Tıklamayla İşaret Koy Veya Kaldır - Microsoft Excel


Belirlediğimiz alanlar için çift tıklamayla “x” karakteri ekleyebileceğimiz ve yine çift tıklamayla “x” karakterini kaldırabileceğimiz alternatif bir makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  Dim kontrol_alani As Range
  
  Set kontrol_alani = Range("B1:B100,D1:D50,F10:F60")
  
  If Intersect(Target, kontrol_alani) Is Nothing Then Exit Sub
    Application.EnableEvents = False
    Cancel = True
  If Target.Value = "x" Then
    Target.Value = ""
  Else
    Target.Value = "x"
  End If
  
  Application.EnableEvents = True
  Set kontrol_alani = Nothing
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  
  '--------------------------------------------------
  'Çift tıklamayla işaret eklenecek veya işaretin
  'kaldırılacağı alanı ya da alanları bir değişkene
  'aktaracağız ve bunun üzerinden hareket edeceğiz.
  'Bunun için değişken oluşturduk.
  '--------------------------------------------------
  Dim kontrol_alani As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'İlgili alanları virgülle ayırarak belirttik.
  '--------------------------------------------------
  Set kontrol_alani = Range("B1:B100,D1:D50,F10:F60")
  
  '--------------------------------------------------
  'Eğer sayfadaki Target (yani bizim o anda üzerinde çalıştığımız alan)
  'bizim kontrol_alani değişkeninde belirlediğimiz alanla ya da alan
  'grubuyle kesişmiyorsa yordamdan çık.
  '--------------------------------------------------
  If Intersect(Target, kontrol_alani) Is Nothing Then Exit Sub
    
    '--------------------------------------------------
    'Şu anda Worksheet_BeforeDoubleClick olayı (event)
    'üzerinde çalışıyoruz. Bunun gibi başka bir olay
    'ya da olaylar da bir şekilde tetiklenebilir.
    'Örneğin çift tıklama yaptığımızda aslında ilk
    'tıklamanın tek tıklama olması gibi.
    '
    'İşte bunun gibi olası tetiklenmelerin olmasını
    'istemiyorsak veya istenmeyen sonuçların meydana
    'gelmesini istemiyorsak diğer olayların olmasını
    'engelleyebiliriz.
    '
    'Kabaca özetlemeye çalışırsak bu kod bu işe yarıyor.
    '--------------------------------------------------
    Application.EnableEvents = False
    
    '--------------------------------------------------
    'BeforeDoubleClick olayının ikinci
    'parametresi için işlem yaptık.
    'Eğer Target alan ile hedeflenen
    'alan kesişmiyorsa, bir çift tıklama
    'işlemi olduğunda BeforeDoubleClick
    'olayı ile gerçekleşecek işlemleri
    'iptal etmeye yarıyor.
    '--------------------------------------------------
    Cancel = True
    
  '--------------------------------------------------
  'Eğer Target ile hedeflenen alan kesişiyorsa
  'işaretlemeyi yapabiliriz. Eğer işaret yoksa
  'eklenecek, varsa da kaldırılacak.
  '--------------------------------------------------
  If Target.Value = "x" Then
    Target.Value = ""
  Else
    Target.Value = "x"
  End If
  
  '--------------------------------------------------
  '(Varsa) diğer olayların yine çalışabilmesi
  'için yukarıda False olarak değiştirdiğimiz
  'EnableEvents durumunu True olarak geri
  'değiştiriyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Application.EnableEvents = True
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenle işimiz bittiğinden dolayı
  'bunu artık sıfırlıyoruz ve RAM'de
  'boşu boşuna yer kaplamamasını
  'sağlıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  Set kontrol_alani = Nothing
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba