Belirlenen Aralıktaki Boş Hücreleri Seç - Microsoft Excel


Belirlenen aralıktaki boş hücreleri hızlıca seçmek için kullanılabilecek alternatif bir koddur.

Kod


Option Explicit

Sub BelirlenenAraliktakiBosHucreleriSec()
    Range("A1:E50").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).Select
End Sub

Notlar

Tüm Alanı Seçmeme Olayı

Anladığım kadarıyla sizin verdiğiniz bütün alan için işlem yapılmıyor. O alanda en son işlem görmüş hücreye kadar bu işlem gerçekleştiriliyor. Yani en alttaki ve en sağındaki alan verilen alandaki sınırın içinde yeni bir sınır oluyor.

İşlem Görmüş Hücre

Eğer bir hücre verilen alanın en altında ve en sağındaysa o hücre o alan için yeni sınır oluyor. Yani siz A:Z aralığını verdiniz ama tablonuz A1:C20 arasında. Bu durumda boş hücreler sizin verdiğiniz alanda çok fazla olsa bile onlar seçilmeyecek, sadece tablonuzdaki boş hücreler seçilecek. Eğer başka bir sınır hücre seçerseniz (daha aşağıda ve/veya sağda) o zaman yeni sınır değişiyor. Eğer çalışma kitabını kapatıp açarsanız bu sınırlar sıfırlanıyor.
Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba