Belirlenen Aralıktaki Yazı Tipini Değiştir - Microsoft Excel


Belirlenen bir aralık ya da aralıklar için döngü kullanarak mevcut yazı tipini istediğimiz yazı tipiyle değiştirmemize yarayan makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub BelirlenenAralikIcinYaziTipiniDegistir()
  Dim rng          As Range
  Dim mevcutYaziTipi     As String
  Dim degistirilecekYaziTipi As String
  
  mevcutYaziTipi = "Calibri"
  degistirilecekYaziTipi = "Arial Black"
  
  For Each rng In Range("A1:G15, I1:K3")
    If rng.Font.Name Like mevcutYaziTipi Then
      rng.Font.Name = degistirilecekYaziTipi
    End If
  Next rng
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba