Belirtilen Klasördeki İçerikleri Listele - Microsoft Excel


Klasörün tam yolu verildiğinde o klasöre ait içerikleri listeleyen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub BelirtilenKlasordekiIcerikleriListele()
  Dim klasor As String
  Dim dosya As String
  Dim i   As Integer
  
  klasor = "D:\"
  dosya = Dir(klasor & Application.PathSeparator & "*.*", vbDirectory)
  
  Range("A:A").Clear
  
  Do While dosya <> ""
    Cells(i + 1, 1) = dosya
    i = i + 1
    dosya = Dir
  Loop
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri microsoft excel vba listeleme işlemleri