Belirtilen Saniye Kadar Beklet - Microsoft Excel


Verilen kodu belirtilen saniye kadar beklettikten sonra çalıştıran VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Declare Function SleepEx Lib "kernel32" ( _
    ByVal dwMilliseconds As Long, ByVal bAlertable As Long) As Long

Sub OrnekKullanim()
    SleepEx 2000, False
    MsgBox "Bu mesaj, iki saniye bekletildikten sonra gösterildi."
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba api işlemleri