Belli Bir Alan İçin Seçim İşlemini Pasifleştir - Microsoft Excel


Seçim işlemi yapıldığında eğer ilgili alana denk geliyorsa seçim işlemini yapmayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
  Dim alan As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Seçim işleminin pasifleştirileceği alanı ayarla.
  '--------------------------------------------------
  Set alan = Range("A1:C200")
  
  '--------------------------------------------------
  'Seçim işlemi olduğunda duruma göre işlem yap.
  '--------------------------------------------------
  If Not Application.Intersect(Target, alan) Is Nothing Then
    ActiveCell.Select
    MsgBox alan.Address & _
        " aralığındaki hücreler için seçim işlemi pasifleştirilmiştir."
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri