Belli Bir Satır Sayısına Gelindiğinde Sonraki Sütunun İlk Satırını Seç - Microsoft Excel


Bir tabloda verilen satır sayısına ulaşıldığı zaman aşağı devam etmek yerine sonraki sütunun ilk satırını seçerek devam eden VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    If Target.Row > 10 Then
        Cells(1, Target.Column + 1).Activate
    End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri microsoft excel vba seçim işlemleri microsoft excel vba tablo işlemleri