Belli Uzantılı Birden Fazla Resim Dosyası Seç - Microsoft Excel


FileDialog penceresi üzerinden birden fazla resmi seçmeye ve çalışma sayfasına eklemeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub BelliUzantiliBirdenFazlaResimDosyasiniSec()
Dim kaynak_dosya_yolu As String
Dim hedef_klasor   As String
Dim dosya_diyalog   As FileDialog
Dim dosya_filtre   As FileDialogFilters

  Set dosya_diyalog = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
  With dosya_diyalog
    .AllowMultiSelect = True
    .Title = "Resim seçin."
    .Filters.Clear
    .InitialView = msoFileDialogViewDetails
    Set dosya_filtre = .Filters
    
    With dosya_filtre
      .Clear
      .Add "Resim Dosyaları", "*.jpg,*.png,*.bmp,*.jpeg,*.ico,*.gif"
    End With
    
    If .Show = -1 Then
      Dim secilen_dosya
      For Each secilen_dosya In dosya_diyalog.SelectedItems
        ActiveSheet.Pictures.Insert(secilen_dosya).Select
        'kaynak_dosya_yolu = Application.FileDialog(msoFileDialogOpen).SelectedItems(1)
        'MsgBox kaynak_dosya_yolu
      Next
    End If
  End With
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba