Belli Uzantılı Dosyaları Aktif Hücreden İtibaren Listele - Microsoft Excel


Bir klasördeki belli uzantılı dosyaları aktif hücreden itibaren listelemeye yarayan VBA kodudur. Uzantı bilgisi verildiğinde buna göre listeleme işlemi yapar.

Kod


Option Explicit

Sub BelliUzantiliDosyalariAktifHucredenItibarenListele()
  Dim klasor As String
  Dim i   As Integer
  
  '--------------------------------------------------
  'mp4 uzantılı dosyaları listele.
  'C:\OrnekKlasor\*.mp4
  
  'Klasördeki tüm dosyaları listele.
  'C:\OrnekKlasor\
  '--------------------------------------------------
  klasor = Dir$("C:\OrnekKlasor\*.mp4")
  
  Do While klasor <> ""
    ActiveCell.Offset(i, 0) = klasor
    i = i + 1
    klasor = Dir$()
  Loop
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri microsoft excel vba listeleme işlemleri