Belli Uzantılı Dosyaların İsimlerini Listele - Microsoft Excel


Uzantı bilgisi verildiğinde, verilen klasördeki içerikleri tarayan ve varsa o uzantıdaki dosyaların isimlerini listeleyen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub BelliUzantiliDosyalariListele(Optional uzanti As String = ".xlsx")
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim i   As Integer
  Dim dosya As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlere atama yap.
  '--------------------------------------------------
  dosya = Dir("C:\OrnekKlasor\*" & uzanti)
  i = 1
  
  '--------------------------------------------------
  'A sütununun içeriklerini temizle.
  '--------------------------------------------------
  Columns("A:A").Clear
  
  '--------------------------------------------------
  'Listeleme yap.
  '--------------------------------------------------
  Do Until dosya = ""
    Cells(i, 1) = dosya
    dosya = Dir
    i = i + 1
  Loop
End Sub


'--------------------------------------------------
'Fonksiyonun Kullanımı - Alternatif 1
'--------------------------------------------------
Sub OrnekKullanim1()
  BelliUzantiliDosyalariListele
End Sub


'--------------------------------------------------
'Fonksiyonun Kullanımı - Alternatif 2
'--------------------------------------------------
Sub OrnekKullanim2()
  BelliUzantiliDosyalariListele ".jpg"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba dosya klasör işlemleri microsoft excel vba listeleme işlemleri