Bilgisayarda Oturum İşlemlerini Çalıştır - Microsoft Excel


Bilgisayarda oturum işlemlerini çalıştırmaya yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub BilgisayariKapat()
    Shell "shutdown -s -f -t 0"
End Sub

Sub BilgisayariYenidenBaslat()
    Shell "shutdown -r -f -t 0"
End Sub

Etiketler
microsoft excel