Bip Sesi Çıkar - Microsoft Excel


Excel VBA üzerinde API kullanarak bilgisayarın hoparlöründen bip sesinin çıkmasını sağlayan makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Declare Function Beep Lib "Kernel32" (ByVal Fq As Long, ByVal Tm As Long) As Long

Sub BipSesiCikar()
  Beep 392, 1000
  Beep 494, 100
  Beep 588, 200
  Beep 740, 100
  Beep 880, 400
  Beep 740, 100
  Beep 880, 900
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Bip sesini çıkarması için gerekli deklarasyonu yaptık.
'Burada Beep olarak isimlendirilen
'fonksiyon iki parametre almaktadır.
'
'Birinci Parametre: Fq (Frequency, Sesin Frekansı)
'İkinci Parametre: Tm (Time, Sesin Süresi)
'
'Frekans sesle ilgili teknik bir terim.
'Sesin birim zamandaki (genellikle saniye
'cinsinden) titreşim sayısı.
'Zamanla da (milisaniye cinsinden)
'ne kadar bipleyeceğini belirtiyoruz.
'--------------------------------------------------
Declare Function Beep Lib "Kernel32" (ByVal Fq As Long, ByVal Tm As Long) As Long

Sub BipSesiCikar()
  
  '--------------------------------------------------
  'Çeşitli frekanslarla ve zamanlarla
  'çıkarılan bip seslerinden melodi örneği.
  '--------------------------------------------------
  Beep 392, 1000
  Beep 494, 100
  Beep 588, 200
  Beep 740, 100
  Beep 880, 400
  Beep 740, 100
  Beep 880, 900
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba