Bir Doğrusal Programlama (Karışım) Probleminin Çözümü - Microsoft Excel


Karışımla ilgili bir doğrusal programlama probleminin excel solver ile çözümünü içeren bir yazıdır.

Problem

Bir işletme aşağıdaki özellikleri taşıyan ürün üretmektedir.

Özellik Eşitlik Değer
Yanma Noktası >= 2800
Özgül Ağırlığı >= 1
alfa Muhtevası <= %9 (hacim olarak)
beta Muhtevası <= %5 (hacim olarak)

Ürün, litresi sırası ile 16TL, 20TL ve 25TL olan A, B ve C yarı mamullerinden elde edilebilmektedir. Bu üç yarı mamulün özellikleri aşağıdaki gibidir.

A B C
Yanma Noktası 2800 2700 2900
Özgül Ağırlığı 0,95 1,20 1,10
alfa Muhtevası 7 8 11
beta Muhtevası 4 5 3

Üretici, yukarıdaki koşullara uygun olarak ürününü en düşük maliyetle üretmek istemektedir. Buna göre problemin doğrusal programlama modeli nasıl olur? Excel solver ile çözümü nasıl yapılır?

Çözüm

Problem İçin Doğrusal Programlama Modeli


min Z = 16x1 + 20x2 + 25x3

7x1  + 8x2  + 11x3 <= 9
4x1  + 5x2  + 3x3  <= 5
0,95x1 + 1,2x2 + 1,1x3 >= 1
280x1 + 270x2 + 290x3 >= 280
x1   + x2  + x3   = 1
x1           >= 0
     x2      >= 0
         x3  >= 0


Excel Solver İçin Hazırlık Yap

Bir Doğrusal Programlama (Karışım) Probleminin Çözümü - Microsoft Excel 1

Yukarıdaki resimden de görebileceğiniz gibi dosyada üç temel kısım var.

 1. 1. tabloda soru ile ilgili bilgileri yazıyoruz.
 2. 2. tabloda Hangi üründen ne kadar kullanılacak? sorusuna yanıt arıyoruz. Hemen yanındaki küçük tabloda "En küçük maliyet bizim için ne olacak? sorusuna cevap arıyoruz.
 3. Üçüncü tabloda ise kısıtlarımızı ayarlıyoruz.

Dikkat ettiyseniz sayılara hiç x1, x2 gibi değişken isimlerini karıştırmadık, sadece katsayıları girdik.


Kullanılan Formüller

Maliyeti en küçük yapan değerleri excel solver bulacak ve H2:J2 alanına yazacak. Biz de bu değerlerle A, B ve C yarı mamullerinin bir litresinin fiyatları ile çarpıp en düşük maliyetin ne olduğunu bulacağız.


=TOPLA.ÇARPIM(H2:$J$2;H3:$J$3)

F14 hücresine yazılıp F21 hücresine kadar kopyalanan formül. Yine aynı şekilde maliyeti en küçük yapan değerleri excel solver bulacak ve H2:J2 alanına yazacak. Bu değerlerle kısıtlara ait katsayıları çarpıyoruz ve her kısıt için değer buluyoruz.


=TOPLA.ÇARPIM($H$2:$J$2;$B14:$D14)


Excel Solver İçin Değerleri Tanımla

Bir Doğrusal Programlama (Karışım) Probleminin Çözümü - Microsoft Excel 2

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel microsoft excel solver işlemleri microsoft excel doğrusal programlama işlemleri