Bir Elementin Tüm Attribute Değerlerini Listele - Javascript


Bir elementin içine eklenmiş tüm attribute’ları değerleriyle beraber listelenmesini sağlayan bir javascript örneğidir. Bu örnekte div elementi için listeleme yaptırılıyor.

Ekran Görüntüsü

Dosyalar

index.html


<!doctype html>
<html lang="tr-TR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Javascript - Bir Elementin Tüm Attribute Değerlerini Listele</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div id="id-deger" class="class-deger"
       title="div-baslik" align="center"
       style="width:100px; height:100px; border:5px solid #ddd">
       Bu örnek bir div elementidir.
  </div><br>
  <input type="button" id="calistir" value="Çalıştır">
  <script type="text/javascript" src="dosya.js"></script>
</body>
</html>

dosya.js


function divAttrListele() {
  var liste = document.createElement("ul");
  var divAttrDizi = document.getElementById("id-deger").attributes;

  for (var i = 0; i < divAttrDizi.length; i++) {
    var li = document.createElement("li");
    var metin = divAttrDizi[i].name + " = " + divAttrDizi[i].value;
    li.innerText = metin;
    liste.appendChild(li);
  }

  document.body.appendChild(liste);
}

document.getElementById("calistir").addEventListener(
  'click',
  divAttrListele
);

dosya.js (Açıklamalı)


function divAttrListele() {

  //--------------------------------------------------
  //Listelemek için unordered list (ul) kullanacağız.
  //Bunun için yeni bir ul nesnesi oluşturduk.
  //--------------------------------------------------
  var liste = document.createElement("ul");

  //--------------------------------------------------
  //div içindeki tüm özellikleri dizi olarak aldık.
  //--------------------------------------------------
  var divAttrDizi = document.getElementById("id-deger").attributes;

  //--------------------------------------------------
  //Şimdi bu özellikleri liste biçiminde
  //göstermek için döngü kullanacağız.
  //--------------------------------------------------
  for (var i = 0; i < divAttrDizi.length; i++) {
   
    //--------------------------------------------------
    //Her özelliği bir li içinde göstereceğiz.
    //Bu yüzden her seferinde yeni bir li elementimizi
    //oluşturup "li" adlı değişkene aktarıyoruz.
    //--------------------------------------------------
    var li = document.createElement("li");

    //--------------------------------------------------
    //Özelliklerin değerleri ile beraber
    //görüntülenmesini sağlıyoruz.
    //Örneğin görünüm bu şekilde olacak:
    //id = kapsayici
    //--------------------------------------------------
    var metin = divAttrDizi[i].name + " = " + divAttrDizi[i].value;

    //--------------------------------------------------
    //Oluşturduğumuz li elementinin içine
    //metin değişkenindeki değeri yazdırıyoruz.
    //--------------------------------------------------
    li.innerText = metin;

    //--------------------------------------------------
    //liste değişkeni bizim ul elementini oluşturup
    //aktardığımız değişkendi. ul içine li elementini
    //ekliyoruz.
    //--------------------------------------------------
    liste.appendChild(li);
  }

  //--------------------------------------------------
  //Burada da yukarıda tamamlanmış olan listeyi
  //html dosyamızın body etiketleri içine ekleme
  //işlemini yapmasını sağlıyoruz.
  //--------------------------------------------------
  document.body.appendChild(liste);
}//--------------------------------------------------
//Yukarıdaki fonksiyon id değeri calistir olan
//butonun click olayı tetiklendiğinde çalışsın.
//--------------------------------------------------
document.getElementById("calistir").addEventListener(
  'click',
  divAttrListele
);

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
javascript açıklamalı içerik