Bir Karakter Grubu Üzerinden Trim Yap - CSharp


Verilen metin üzerindeki her karakter için ilgili metinde trim işlemi yapan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static string CokluKarakterTrim(string metin, string karakterGrubu)
{
    metin = metin.Trim(karakterGrubu.ToCharArray());

    return metin;
}


/// <summary>
/// Verilen karakter dizisinin hepsi için trim işlemi yapıyor.
/// </summary>
/// <param name="metin"></param>
/// <param name="trim_turu">0, trim; 1, ltrim; 2, rtrim</param>
/// <param name="karakterler"></param>
/// <returns></returns>
public static string SeriTrimYap(string metin, string karakterler, TrimTuru trim_turu = 0)
{
	string sonuc = "";
	switch (trim_turu)
	{
		case TrimTuru.Trim:
			sonuc = metin.Trim(karakterler.ToCharArray());
			break;
		case TrimTuru.LTrim:
			sonuc = metin.TrimStart(karakterler.ToCharArray());
			break;
		case TrimTuru.RTrim:
			sonuc = metin.TrimEnd(karakterler.ToCharArray());
			break;
		default:
			sonuc = metin.Trim(karakterler.ToCharArray());
			break;
	}
	return sonuc;
}

Etiketler
csharp