Bir Karakteri İstenilen Sayıda Tekrar Ettir - Microsoft Excel


Eğer istenilen karakteri istediğiniz sayıda tekrar ettirebileceğiniz bir kod arıyorsanız Rept() fonksiyonu işinize yarayabilir.

Kod


Option Explicit

Sub KarakteriIstenilenSayidaTekrarEttir()
  Dim space As String
  
  space = Application.WorksheetFunction.Rept(" ", 10)
  Range("C1") = Range("A1") & space & Range("B1")
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub KarakteriIstenilenSayidaTekrarEttir()
  Dim space As String
  
  '--------------------------------------------------
  '10 adet boşluk karakterini oluşturduk ve
  'space isimli değişkene aktardık.
  '--------------------------------------------------
  space = Application.WorksheetFunction.Rept(" ", 10)
  
  '--------------------------------------------------
  'A1 ve B1 hücrelerindeki değerleri araya space
  'değişkenindeki 10 adet boşluğu koyarak birleştirdik.
  '--------------------------------------------------
  Range("C1") = Range("A1") & space & Range("B1")
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba