Bir Klasördeki Dosyayı Başka Bir Klasöre Kopyala - Microsoft Excel


CopyFile metodunu kullanarak bir klasördeki dosyanın farklı bir klasöre kopyalanmasını sağlayacağız. İşlemin nasıl yapıldığını görelim.

Kod


Option Explicit

Sub BirKlasordekiDosyayiBaskaBirKlasoreKopyala()
  Dim fso As Object
  
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  fso.CopyFile "C:\kaynak klasör\örnek metin belgesi.txt", _
         "C:\hedef klasör\örnek metin belgesi.txt"
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub BirKlasordekiDosyayiBaskaBirKlasoreKopyala()
  Dim fso As Object
  
  '--------------------------------------------------
  'Scripting.FileSystemObject tipinde bir
  'nesne örneği oluşturduk.
  '--------------------------------------------------
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  '--------------------------------------------------
  'CopyFile metodu ile dosyayı kopyaladık.
  'İlk parametre olarak kopyalanacak dosyamızın tam yolunu verdik.
  'İkinci parametre olarak da kopyalayacağımız yerin tam yolunu verdik.
  '
  'Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu.
  'Kopyalayacağımız yerin tam yolunu verirken sadece klasör
  'adını yazıp bırakmayın, yoksa hata verebilir. Hedef
  'yolu şu şekillerde verebilirsiniz.
  '
  '"C:\hedef klasör\"
  'Sonunda \ işareti var, dikkat. Bu durumda kopyalama sonucu
  'oluşturulacak dosya, kaynak dosyanın adı ile oluşturulacak.
  '
  '"C:\hedef klasör\dosya adı.accdb" (dosyanın tam yolu)
  'Yeni dosyanın tam yolunu vererek kopyalıyoruz.
  'Burada şöyle bir detay da var, biz nasıl farklı klasör
  'yolu verebiliyorsak farklı bir dosya adıyla ve hatta sıkıntı
  'çıkarmıyorsa farklı bir uzantıyla bile kopyalayabiliriz.
  '--------------------------------------------------
  fso.CopyFile "C:\kaynak klasör\örnek metin belgesi.txt", _
         "C:\hedef klasör\örnek metin belgesi.txt"
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba