Bir Sayfadaki Şekilleri Başka Sayfaya Kopyala - Microsoft Excel


Verilen sayfadaki şekilleri istenilen sayfaya kopyalamaya yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub BirSayfadakiSekilleriBaskaSayfayaKopyala()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim kaynakSayfa As Worksheet
  Dim hedefSayfa As Worksheet
  Dim nesne    As Shape
  
  '--------------------------------------------------
  'Nesnelere atama yap.
  '--------------------------------------------------
  Set kaynakSayfa = Sheets(ActiveSheet.Name)
  Set hedefSayfa = Sheets("Sayfa2")
  
  '--------------------------------------------------
  'Ekran güncellemesini kapat.
  '--------------------------------------------------
  Application.ScreenUpdating = False
  
  '--------------------------------------------------
  'Şekilleri hedef sayfaya kopyala.
  '--------------------------------------------------
  For Each nesne In kaynakSayfa.Shapes
    nesne.Copy
    hedefSayfa.Select
    
    Range("" & nesne.TopLeftCell.Address).Select
    
    hedefSayfa.Paste
    kaynakSayfa.Select
  Next
  
  '--------------------------------------------------
  'Ekran güncellemesini aç.
  '--------------------------------------------------
  Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba şekil işlemleri microsoft excel vba kopyalama işlemleri